Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
MP findes beskrevet i flg. artikel/bog:

14 måneder efter den frygtelige ulykke - Det røde Betræk - 1959:04 (April)
7. MPKMP klar til at rykke ud - Det røde Betræk - 1961:09 (September)
Dansk Militærpoliti klar til start paa Nimbus - Nimbus-nyt - 1954:Foraar
Dansk MP samarbejder - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1955:06
Danske uniformer 1900 - 1990 - Hæren og Flyvevåbnet - Bjørn A. Nielsen - 1992 - BOG
Den Danske Brigade/Det Danske Kommando i Tyskland 1947-58 - 1997 - BOG
Den store øvelse - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1952:23/24
Det bemærkes - Trænsoldaten - 1967:09-10
Det ildsprudende MP - Det røde Betræk - 1963:07 (Juli)
Ekvilibrister - Det røde Betræk - 1964:07 (Juli)
En MP'er skal være vel afbalanceret - Det røde Betræk - 1961:04 (April)
Forsvarsgalleriet - set 2014 - WWW
Forældredag i Aalborg - Det røde Betræk - 1965:08 (August-September)
Generalinspektøren for forsyningstropperne besøgte Kommandoet - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1955:06
Generalinspektøren for forsyningstropperne inspicerer miliærpolitiet - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1953:25
Hold 21 viser deres kunnen på MP skolen - Det røde Betræk - 1959:07 (Juli)
Hvad skete der ved Kommandoet 1955! - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1955:16
Jydske Dragoner 1679 - 1979 - 1979 - BOG
Kendt og kender alle - Portræt af en ildsjæl - Villy Poulsen - Klassisk Bil & MC - 2008:03
Klar til eskortering - Det røde Betræk - 1959:11 (November)
Kongens fodregiment - 1961 (set 2015) - WWW
Kørselsundervisning på MP-skolen i Jægersborg - Det røde Betræk - 1959:09 (September)
MC-træningskørsel - Det røde Betræk - 1963:01 (Januar)
Militær - Nimbus tidende - 123
Militærpoliti i Tyskland - Erik Løvenvig - WWW
Militærpolitiets historie - E. O. A. Hedegaard - 1972 - BOG
Minder fra 6. Militær Politi Kompagni - Ib Jørgensen - Det røde Betræk - 2002:10
MP på øvelsesområdet - Vor Hær - 1959:12
MP'erne : Soldaten i rødt og hvidt - De danske Lotter - 1958:03
MP-eskorte (MP-skolen) - Det røde Betræk - 1964:04 (April)
MP-eskorte af de tyske styrker i Randers under manøvren - Det røde Betræk - 1965:04 (April)
MP-korporaler i formationskørsel - Det røde Betræk - 1963:06 (Juni)
Natogeneral Sugden inspicerer militærpolitiet - Det røde Betræk - 1958:04 (April)
Nimbus - Danmarks Motorcykle - billigst i det lange løb - Skandinavisk motor-journal -
Teknisk tidsskrift for automobil- og motorcyclesport - 1955:02 - ANNONCE
Nimbus'en - Det røde Betræk - 1967:02 (Februar)
Nimbusser på jernbanevogn - Det røde Betræk - 1963:11 (November)
Noter om øvelsen - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1951:24/25
Opvisning på MP-skole - Det røde Betræk - 1962:07 (Juli)
Pipsens Galleri - set 2008 - WWW
På vej til deltagelse i manøvren - Det røde Betræk - 1961:11 (November)
Reglement for Militærpolitikompagniet - 1961 - BOG
Ringriderfesten - Sønderborg Ugeavis - 2003-05-24
Skilteafmærkning - Det røde Betræk - 1962:10 (Oktober)
Skilteafmærkning - Det røde Betræk - 1962:10 (Oktober)
Sløring af Nimbusser - Det røde Betræk - 1959:01 (Januar)
TCP i "atomkrigen" - Det røde Betræk - 1960:01 (Januar)
Trafikkontrol med Nimbus - Vor Hær - 1960:04
Uheld i held - Det røde Betræk - 1960:05 (Maj)
Øvelse under omskoling - Det røde Betræk - 1960:01 (Januar)
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre