NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
opvisning findes beskrevet i flg. artikel/bog:

10 mand høj på samme motorcykel - WWW
1958 Dragon SØSTERHØJ - Aksel Madsen - set 2013 - WWW
Det ildsprudende MP - Det røde Betræk - 1963:07 (Juli)
Dragon- og forældredag i 1961 - set 2013 - WWW
Ekvilibrister - Det røde Betræk - 1964:07 (Juli)
En MP'er skal være vel afbalanceret - Det røde Betræk - 1961:04 (April)
En periode af Frederikssunds historie 1930 - 1960 - 2004 - VIDEO & LYD
Forsvarets Dag - Kristeligt Dagblad - 1959-06-12
Forældredag i Aalborg - Det røde Betræk - 1965:08 (August-September)
Forældredagen - Jydske Meddelelser - 1965:03
Fra forsvarsdagene i Køge - 30. - 31. Maj 1959 - Kontakt og Velfærd - 1959:04
G.H.R.s motoropvisningshold - Gardehusaren - 1959:10
Gardehusarregimentets udadvendte aktiviteter - Set 2012 - WWW
Hærens mc-opvisning - John Staehr - Set 2012 - WWW
Jeg skal ind som soldat - Politikens håndbog for værnepligtige - 1958 - BOG
Jubilarstævnet i Ryvangen - Trainposten : Medlemsblad for Jyske Trainregiments soldaterforening - 1957:01
Jydske Trainregiment : gæste- og forældredag 26. juni 1960 Padborglejren - 1960 - BOG
Jyske Luftværnsregiment fra hold JUL 1962 og frem - Kurt Fohlmann - set 2009 - WWW
Kongevagt og frihedsværn - glimt fra Livgardens 300-aars dag - 1958 - BOG
Købstaden Frederikssunds historie 1801 - 1970 - 2. Bind: 1901 - 1970 - Knud B. Christoffersen - 1993 - BOG
Livgarden gennem 300 aar - Anden à jourførte udgave - 1966 - BOG
Livregimentet træner til tattoo - set 2013 - WWW
MP-korporaler i formationskørsel - Det røde Betræk - 1963:06 (Juni)
Nimbus tilbage i tiden - Arnth Mørk - Fladjerns Nyt - 2012:03
Nimbus-Vikinger - Nimbus-nyt - 1953:Sommer
Nørrejydske Artilleriregiments forældredag - Ib Rahbek-Clausen - set 2011 - WWW
Optrædende mænd på motorcykler - WWW
Opvisning af Jydske Dragonregiments motorordonnanskorps - Folk og Værn - 1952:04
På lurenkik i Frederikssund & Vikingefesten 1952 - 2004 - VIDEO & LYD
Stuur nummer! - Trainposten : Medlemsblad for Jyske Trainregiments soldaterforening - 1957:08
Telegraftropperne - Bind 1 - H. K. Borrits - 1986 - BOG
Årene efter besættelsen - O. A. Olsen - 1979 - BOG
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre