Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
motorcyklistkompagni findes beskrevet i flg. artikel/bog:

9. April. Kampene ved Bjergskov og Bredevad - K. Bahnsen - 1940 - BOG
Besættelsestiden står stærkt i erindringen - Kristian Sand - Ringkøbing Amtstidende - 2004-09-25
De vovede livet - Øjebliksbilleder fra besættelsestiden 1940 - 1945 - Per Amby - 1992 - BOG
Den danske Hær 1932 - 1941 - Cyklistregimentet - Per Finsted - WWW
Den danske Hær 1932 - 1941 - Fodfolkspionerkommandoet - Per Finsted - WWW
Den danske hærs rekylgeværer : system V.H.O. Madsen og J.A.N. Rasmussen - Bjørn A. Nielsen - 2008 - BOG
En dansk Militærafdeling gennem 325 Aar - Sjællandske nationale Regiment, Kronprinsens Regiment, Kongens Regiment, Kronens Regiment, 5. Bataillon - F. C. E. Mørch - 1939 - BOG
Fast i nød : Fynske livregiment 1614 - 1964 - Hans Henrik Jacobsen - 1964 - BOG
Fynske Livregiment - 375 år - Jubilæum 17. November 1989 - 1989 - BOG
Hærens Feltudrustning - 1940 - BOG
Lærebog for Fodfolkets Korporalskoler - Udrustning og Train - 1941 - BOG
Lærebog i Hærorganisation - Udarbejdet til Brug for Specialklassens Generalstabskursus m. fl. - Bd. 1 - Hærens Tilvejebringelse, Uddannelse og Organisation - P. M. Norup - 1941 - BOG
Menig 311’s ødelagte Maskine. Motorcykel - WWW
Motorcyklistkompagni på March - Dansk militært Maanedshæfte : Hær og Flaade - 1942:09
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 10 - Th. Christesen - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 11 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 7 - WWW
Nimbus foto på Det Kongelige Bibliotek - 8 - WWW
Norm for Hærens Forsyning med Materiel - 1941 - BOG
Sjællandske Livregiment gennem 350 år - 1964 - BOG
Skyggens historie : en modstandsmand fortæller - Robert Lassen - 2009 - BOG
Nimbuslitteratur © 2018 Niels Øwre