Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
Forsyningstropperne - Trainet findes beskrevet i flg. artikel/bog:

1. Trænbataljon 1880 - 1. November 1980 - 1980 - BOG
14 måneder efter den frygtelige ulykke - Det røde Betræk - 1959:04 (April)
1956 Ole Military Police on a Nimbus - Alf - WWW
3. MPKMP - Set 2012 - WWW
30-årig Nimbus nyt våben hos felthæren - Aalborg Stiftstidende - 1979-03-28
7. MPKMP klar til at rykke ud - Det røde Betræk - 1961:09 (September)
Brians Galleri - Brian - set 2010 - WWW
BSA til hæren - Det røde Betræk - 1967:04 (April)
Dansk Militærpoliti klar til start paa Nimbus - Nimbus-nyt - 1954:Foraar
Dansk MP samarbejder - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1955:06
De jysk-fynske regimenters traditioner - 1979 - BOG
Den faglige tjeneste - E. Kragh - 1950 - BOG
Den store øvelse - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1952:23/24
Det bemærkes - Trænsoldaten - 1967:09-10
Det ildsprudende MP - Det røde Betræk - 1963:07 (Juli)
Ekvilibrister - Det røde Betræk - 1964:07 (Juli)
En af hærens motorordonnanser - Folk og Værn - 1951:01
En MP'er skal være vel afbalanceret - Det røde Betræk - 1961:04 (April)
Feltambulancen - FTAMB, 1951 - 1951 - BOG
Forsvarsgalleriet - set 2014 - WWW
Forældredag i Aalborg - Det røde Betræk - 1965:08 (August-September)
Forældredagen - Jydske Meddelelser - 1965:03
Førerløs Nimbus - WWW
Garagemesterens håndbog - 1962 - BOG
Generalinspektøren for forsyningstropperne besøgte Kommandoet - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1955:06
Generalinspektøren for forsyningstropperne inspicerer miliærpolitiet - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1953:25
Glimt fra Hær og Flaade : 35 - 1951 (set 2015) - WWW
Hold 21 viser deres kunnen på MP skolen - Det røde Betræk - 1959:07 (Juli)
Huskebog til Brug i Felten, ved Øvelser og Krigsspil (Koefoeds Huskebog) - H. H. Jørgensen - 1936 - BOG
Hvad skete der ved Kommandoet 1955! - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1955:16
Hæren udrangerer danske motorcykler - Det røde Betræk - 1967:02 (Februar)
Jubilarstævnet i Ryvangen - Trainposten : Medlemsblad for Jyske Trainregiments soldaterforening - 1957:01
Jydske Trainregiment : gæste- og forældredag 26. juni 1960 Padborglejren - 1960 - BOG
Jyske Trænregiment - WWW
Jyske Trænregiment 1951 - 1976 - 1976 - BOG
Jyske Trænregiment Hvorup kaserne - set 2013 - WWW
Klar til eskortering - Det røde Betræk - 1959:11 (November)
Kongens fodregiment - 1961 (set 2015) - WWW
Kørselsundervisning på MP-skolen i Jægersborg - Det røde Betræk - 1959:09 (September)
Let og sej BSA afløser Nimbus - N. Bach - Jydske Meddelelser - 1968:03
Lærebog for forsyningstroppernes befalingsmandsskoler. Udkast. Hovedlinier for transport- og forsyningstjeneste under feltforhold - 1953 - BOG
Lærebog for hærens sanitetspersonel - 1958 - BOG
Lærebog for hærens sanitetspersonel - 1955 - BOG
MC-træningskørsel - Det røde Betræk - 1963:01 (Januar)
Militær - Nimbus tidende - 123
Militærnimbus - Nimbus tidende - 016
Militærpolitiets historie - E. O. A. Hedegaard - 1972 - BOG
Minder fra 6. Militær Politi Kompagni - Ib Jørgensen - Det røde Betræk - 2002:10
Motorskolen : Et særpræget led i forsvaret - De danske Lotter - 1957:08
MP på øvelsesområdet - Vor Hær - 1959:12
MP'erne : Soldaten i rødt og hvidt - De danske Lotter - 1958:03
MP-eskorte (MP-skolen) - Det røde Betræk - 1964:04 (April)
MP-eskorte af de tyske styrker i Randers under manøvren - Det røde Betræk - 1965:04 (April)
MP-korporaler i formationskørsel - Det røde Betræk - 1963:06 (Juni)
Natogeneral Sugden inspicerer militærpolitiet - Det røde Betræk - 1958:04 (April)
Nimbus - Danmarks Motorcykle - billigst i det lange løb - Skandinavisk motor-journal -
Teknisk tidsskrift for automobil- og motorcyclesport - 1955:02 - ANNONCE
Nimbus'en - Det røde Betræk - 1967:02 (Februar)
Noter om øvelsen - Kommando Kureren - Ugeblad for de danske styrker i Tyskland - 1951:24/25
Nyt fra Trænmuseet - Jydske Meddelelser - 1969:01
Nyt fra Trænmuseet og Det militære Vognmuseum - Jydske Meddelelser - 1969:04
Opvisning på MP-skole - Det røde Betræk - 1962:07 (Juli)
Paknings- og Udrustningsbestemmelser For Forsyningstropperne. 1961 - 1961 - BOG
På vej til deltagelse i manøvren - Det røde Betræk - 1961:11 (November)
Reglement for krigssanitetstjenesten ved fodfolket - 1955 - BOG
Reglement for Militærpolitikompagniet - 1961 - BOG
Ringriderfesten - Sønderborg Ugeavis - 2003-05-24
Sanitetstjeneste - Trainsoldaten - Medlemsblad for Trainsoldaterforeningen - 1956:08
Seeking Military transport pictures - set 2013 - WWW
Sjællandske Trænregiment - 1991 - BOG
Skilteafmærkning - Det røde Betræk - 1962:10 (Oktober)
Skilteafmærkning - Det røde Betræk - 1962:10 (Oktober)
Sløring af Nimbusser - Det røde Betræk - 1959:01 (Januar)
Stuur nummer! - Trainposten : Medlemsblad for Jyske Trainregiments soldaterforening - 1957:08
TCP i "atomkrigen" - Det røde Betræk - 1960:01 (Januar)
Trafikkontrol med Nimbus - Vor Hær - 1960:04
Uddannelsesbestemmelser m.v. for Feltambulance under genindkaldelsen 1956 - 1956 - BOG
Uddannelsesbestemmelser m.v. for Feltambulance under genindkaldelsen 1957 - 1957 - BOG
Uddrag af oberstløjtnant E. Kraghs Den faglige Tjeneste - E. Kragh - 1950 - BOG
Uheld i held - Det røde Betræk - 1960:05 (Maj)
Vejledning i Ambulanceøvelser og Ambulancetjeneste - 1936 - BOG
Vi besøger et motorteorilokale model 1957 - Trainposten : Medlemsblad for Jyske Trainregiments soldaterforening - 1957:07
Øvelse under omskoling - Det røde Betræk - 1960:01 (Januar)
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre