Nimbus i Forsvaret

NIMBUSLITTERATUR - EMNESØGNING
1. Regiment - se også Danske Livregiment findes beskrevet i flg. artikel/bog:

1 danske livregiment (Alle årgange) - WWW
Danske Livregiments festskrift i anledning af sit 200 - års jubilæum - 1963 - BOG
En Motorcykel jeg aldrig glemmer - Mogens Dahl - set 2008 - WWW
Historier om soldatertiden ved 1. REG i årene 1956-58 i Farum og Høvelte : fortalt til, samlet, skrevet og udgivet af en alvorlig SG, de kaldte "Bror Kanin" - Bror Kanin - 2012 - BOG
Mindebog for 21. Bataillon - Vinterholdet 1950-51 - 1951 - BOG
Montgomery på besøg - Folk og Værn - 1951:04
Reisler soldater - Motorordonnans - Per Finsted - set 2009 - WWW
Rekrut 67 - Petersen - 2003 (1952) - VIDEO & LYD
Soldaterkammerater rykker ud - 1959 - VIDEO & LYD
Nimbuslitteratur © 2024 Niels Øwre