Bemærk ny email
NIMBUSLITTERATUR - Rettelser og tilføjelser

Som jeg vil være meget taknemmlig for bedes sendt til niels.nimbus@gmail.com Hvis du ligger inde med diverse relevante avis- eller tidsskriftudklip, modtages disse gerne (i kopi eller som jpg-filer).

Fejl og uhensigtsmæssigheder i søgesystemet modtager jeg også gerne besked om.




Nimbuslitteratur © 2023 Niels Øwre